Παρόμοιες Προσφορές

 1. [Image: μεταφράσω στα Ελληνικά με ακριβή τρόπο ένα Αλβανικό κείμενο (έως 2 σελίδες Α4)]

 2. [Image: μεταφράσω στα Ελληνικά με ακριβή τρόπο ένα Γαλλικό κείμενο (έως 2 σελίδες Α4]

 3. [Image: μεταφράσω στα Ελληνικά με ακριβή τρόπο ένα Αγγλικό κείμενο (έως 2 σελίδες Α4)]

 4. [Image: μεταφράσω στα Γαλλικά με ακριβή τρόπο ένα Ελληνικό κείμενο (έως 2 σελίδες Α4)]

 5. [Image: μεταφράσω στα Αγγλικά με ακριβή τρόπο ένα Ελληνικό κείμενο (έως 2 σελίδες Α4)]

 6. [Image: μεταφράσω οποιοδήποτε κείμενο Λατινικών (έως 3 σελίδες) στα Νέα Ελληνικά εντός 24 ωρών!]

 7. [Image: μεταφράσω οποιοδήποτε κείμενο Αρχαίων Ελληνικών (έως 3 σελίδες) στα Νέα Ελληνικά εντός 24 ωρών!]

 8. [Image: ΜΕΤΑΦΡΑΣΩ οποιοδήποτε ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ]

 9. [Image: ΜΕΤΑΦΡΑΣΩ]

 10. [Image: σου μεταφράσω το οποιοδήποτε κείμενο από ΑΓΓΛΙΚΑ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ και το αντίστροφο]Ζήτηση Εργασιών !

 1. 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 45€ and 50€

  Telis: θέλω κάποιον/α να:

  Μου δώσει 1,000 Ελληνικά πραγματικά Facebook likes για τη σελίδα μου.

 2. 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 45€ and 50€

  anastasiade: θέλω κάποιον/α να:

  μεταφρασει κειμενα απο ελληνικα σε αγγλικα. Οχι απο google translate!! 2ευρω / σελιδα

 3. 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 45€ and 50€

  Greece: θέλω κάποιον/α να:

  για να κάνει μεταφράσεις από Ρώσικα σε Ελληνικά. Κείμενα και υπότιτλους.

 4. 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 45€ and 50€
 5. 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 45€ and 50€
« Προηγούμενη 1 2 3…. 27 28